Hovudprosjekt Volda Kunnskapspark

Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune, Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Sunnmøre Kulturnæringshage står bak prosjektet for etablering av Volda Kunnskapspark.

I perioden 2019-2021 skal ein i prosjektet legge tilrette for etablering av ein kunnskapspark knytt til Høgskulen i Volda.  Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Volda kommune, Høgskulen i Volda og innovasjonsselskapet Sunnmøre Kulturnæringshage AS som og har prosjektleiinga.

Planane for etablering av kunnskapspark er ein naturleg konsekvens av utviklingsplanane ved Høgskulen, som og inkluderer nytt Mediebygg på 3885 rutemeter som skal stå innflytningsklart i juni 2021.

MedieVolda sitt planlagde nybygg
MedieVolda sitt planlagde nybygg (Illustrasjon:PEAB / K Nordang AS/ Statsbygg)

Det nye Mediebygget vil frigjere det kommunalt eigde Ivar Aasen-huset på campus HVO som gjennom forprosjektet er peika ut som framtidig lokasjon for Volda Kunnskapspark.

Volda Campus Arena er i god framdrift , noko som vil gi fastbuande og studentar i regionen eit moderne idrettsanlegg. Illustrasjonen under syner korleis ein tenkjer seg Volda Campus Arena plassert, med administrasjonsbygget ved Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, i bakgrunnen oppe til høgre på bildet.

Volda Campus Arena. Illustrasjon: FireGrader AS

Biletet under syner korleis Norsk Innovasjonssenter som skal huse Volda Kunnskapspark kan sjå ut. Nybygget vil få heishus på framsida som sikrar universell tilkomst til alle etasjane og takterassen. Arealet for bygget vil etter rehabilitering ha eit innvendig areal på omlag 6500 m2 pluss parkeringskjellar.

I hovudprosjektet vil ein planlegge arenaen for regional samhandling og innovasjon som vil kunne kommersialisere viten som oppstår mellom tilsette og studentar ved Høgskulen.

Det er nedsett ei styringsgruppe for prosjektet med fylgjande medlemar:

Unni Hagen, Dekan ved AKF, Høgskulen i Volda
Kate Kartveit, Dekan ved AMF, Høgskulen i Volda
Karen Lomeland Jacobsen – Direktør ved Høgskulen i Volda
Jan Henning Egset, Direktør, Studentsamskipnaden i Volda
Trym N. Rimmen, Leiar for Studentparlamentet i Volda
Tarjei Munthe Vassbotn – Disruptive Technologies AS
Gunnar Solheim – Orgdot AS
Jarl Martin Møller – Kommunalsjef, Volda kommune
May-Britt Roald –  (observatør) Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektleiing:
Sunnmøre Kulturnæringshage AS
Storgata 8
6100 VOLDA
Telefon 70 33 06 60

Kontaktperson:
Martin Foldal