Styringsgruppe

Prosjektet Norsk Innovasjonssenter er leia av ei styringsgruppe med fylgjande medlemer:

Tarjei Munthe Vassbotn – Disruptive Technologies AS
Jan Thormodsæter – Maritim forening for søre Sunnmøre
May-Britt Roald –  (observatør) Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune
Jarl Martin Møller – Kommunalsjef, Volda kommune
Palma Hånes – Klinikksjef Volda sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
Unni Hagen, Dekan ved AKF, Høgskulen i Volda
Kate Kartveit, Dekan ved AMF, Høgskulen i Volda
Ann Kristin Emblem – Direktør ved Høgskulen i Volda
Jan Henning Egset, Direktør, Studentsamskipnaden i Volda
Trond-Fredrik Hagemann Hoddevik, Leiar for Studentparlamentet i Volda

Prosjektleiing:
Sunnmøre Kulturnæringshage AS
Storgata 8
6100 VOLDA
Telefon 70 33 06 60

Kontaktperson:
Martin Foldal